* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Viettel

Số lượng: 4.800
1 0983.333.111 85.000.000 viettel Sim tam hoa kép Mua sim
2 0975.322222 250.000.000 viettel Sim ngũ quý Mua sim
3 0989.11.77.99 139.000.000 viettel Sim kép Mua sim
4 0332.509.209 390.000 viettel Sim dễ nhớ Mua sim
5 0332.970.170 390.000 viettel Sim dễ nhớ Mua sim
6 0962.312.497 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
7 0977.954.705 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
8 0969.839.427 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
9 0966.176.485 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
10 0979.121.701 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
11 0969.576.309 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
12 0394.172.072 390.000 viettel Sim dễ nhớ Mua sim
13 0332.592.347 390.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
14 0349.885.385 390.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
15 0969.088.913 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
16 0974.506.419 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
17 0986.769.206 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
18 0975.401.927 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
19 0332.771.577 390.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
20 0332.934.935 390.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
21 0965.248.317 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
22 0978.706.521 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
23 0982.074.721 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim
24 0962.297.446 490.000 viettel Sim tự chọn Mua sim